Szpital


Zamówienia poniżej 30.000,00 EUR

Ogłoszenia o zamówieniach:
(pliki do pobrania w formacie *.doc, *.xls, *.pdf)


Dostawy owoców i warzyw (data ogłoszenia: 19.09.2017r.)
Zaproszenie do składania ofert na usługę kierownika projektu
(data ogłoszenia: 25.05.2017r.)

Zaproszenie do składania ofert na usługę wsparcia merytorycznego
w procesie identyfikacji i realizacji przedsięwzięcia dotyczącego
informatyzacji SPZZOZ w Lipsku w celu wdrożenia EDM oraz e-usług
(data ogłoszenia: 20.07.2015r.)Ogłoszenia o udzielonych/unieważnionych zamówieniach:
(pliki do pobrania w formacie *.doc, *.pdf)


Dostawy materiałów szewnych (data ogłoszenia: 07.10.2016r.)
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017r.