Szpital


Zamówienia poniżej 30.000,00 EUR

Ogłoszenia o zamówieniach:
(pliki do pobrania w formacie *.doc, *.xls, *.pdf)


Dostawy pieluch anatomicznych, pieluchomajtek, myjek i ściereczek (data ogłoszenia: 21.12.2017r.)
Dostawy magazynków do staplerów i taśm do nietrzymania moczu (data ogłoszenia: 07.12.2017r.)


Ogłoszenia o udzielonych/unieważnionych zamówieniach:
(pliki do pobrania w formacie *.doc, *.pdf)


Zaproszenie do składania ofert na usługę wsparcia merytorycznego
w procesie identyfikacji i realizacji przedsięwzięcia dotyczącego
informatyzacji SPZZOZ w Lipsku w celu wdrożenia EDM oraz e-usług
(data ogłoszenia: 29.12.2017r.)

Dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku - POSTĘPOWANIE DODATKOWE
(data ogłoszenia: 06.12.2017r.)

Dostawy kostnych implantów ortopedycznych
(data ogłoszenia: 13.11.2017r.)

Zaproszenie do składania ofert na usługę kierownika projektu (data ogłoszenia: 23.10.2017r.)
Dostawy owoców i warzyw (data ogłoszenia: 23.10.2017r.)
Dostawy materiałów szewnych (data ogłoszenia: 07.10.2016r.)
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018r.