Szpital


Zamówienia poniżej 30.000,00 EUR

Ogłoszenia o zamówieniach:
(pliki do pobrania w formacie *.doc, *.xls, *.pdf)


Dostawy magazynków do staplerów i taśm do nietrzymania moczu (data ogłoszenia: 07.12.2017r.)
Dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku - POSTĘPOWANIE DODATKOWE
(data ogłoszenia: 23.10.2017r.)

Dostawy kostnych implantów ortopedycznych
(data ogłoszenia: 19.10.2017r.)

Zaproszenie do składania ofert na usługę wsparcia merytorycznego
w procesie identyfikacji i realizacji przedsięwzięcia dotyczącego
informatyzacji SPZZOZ w Lipsku w celu wdrożenia EDM oraz e-usług
(data ogłoszenia: 20.07.2015r.)Ogłoszenia o udzielonych/unieważnionych zamówieniach:
(pliki do pobrania w formacie *.doc, *.pdf)


Zaproszenie do składania ofert na usługę kierownika projektu (data ogłoszenia: 23.10.2017r.)
Dostawy owoców i warzyw (data ogłoszenia: 23.10.2017r.)
Dostawy materiałów szewnych (data ogłoszenia: 07.10.2016r.)
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017r.