Szpital

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
SPZZOZ w Lipsku

Dyrekcja
SPZZOZ w Lipsku
zatrudni lekarzy

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego SPZZOZ w Lipsku

Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Szpital przyjazny kombatantom...

Szpital

BIP

Termomodernizacja SPZZOZ Lipsko

Projekty UE

Echo Serca

CMKPOgłoszenia o aktualnych przetargach realizowanych w SPZZOZ w Lipsku:

Telefon do Działu Zamówień Publicznych: (48) 378-35-12
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2012 r.