Szpital

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
SPZZOZ w Lipsku

Dyrekcja
SPZZOZ w Lipsku
zatrudni lekarzy

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego SPZZOZ w Lipsku

Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Szpital przyjazny kombatantom...

Szpital

BIP

Termomodernizacja SPZZOZ Lipsko

Projekty UE

Echo Serca

CMKPJedną z największych tęsknot mieszkańców Lipska i okolic w trzydziestu powojennych latach był szpital. Budowa trwała 10 lat. Zaczęto ją realizować w okresie powiatu za czasów woj. kieleckiego, a kontynuowano i ukończono w nowym układzie administracyjnym (woj. radomskie). Ostatecznie szpital oddano do użytku w 1984 roku.

Od początku istnienia sukcesywnie uruchomiano w nim kolejne oddziały. Jako pierwszy rozpoczął leczenie Oddział Wewnętrzny (grudzień 1984). Następnym uruchomionym oddziałem był Trakt porodowy i Oddział Ginekologiczno - Położniczy (przełom 1984/1985).

Pozostałe oddziały rozpoczęły działalność w następującej kolejności.
 • czerwiec 1985r - Chirurgia Ogólna
 • koniec 1985r - Oddział Dziecięcy
 • styczeń 1987r - Oddział Reumatologiczny
 • październik 1987r - Oddział Ortopedii
 • wrzesień 1998r - Apteka Ogólnodostępna
 • październik 1999r - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • styczeń 2001r - Oddział Rehabilitacji
 • marzec 2002r - Oddział Długoterminowej Opieki Psychiatrycznej
 • maj 2008r - Oddział Leczenia Uzależnień
W marcu 2006r dokonano przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

W skład Zespołu wchodzą:
 • Szpital Powiatowy
 • Przychodnie Specjalistyczne
 • Zakłady Opieki Długoterminowej
Na przełomie roku 2005 i 2006 opracowano i wdrożono w SPZZOZ System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001-2000.Wdrożony System Zarządzania Jakością został poddany auditowi certyfikującemu, który przeprowadziła firma "Dekra" w kwietniu 2006r. Audit certyfikujący obiektywnie potwierdził, że SPZZOZ wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z wymienioną wyżej normą i spełnia wymagania tej normy. Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce w maju 2006roku. Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością odbyła się w kwietniu 2009r.

SPZZOZ działa w oparciu o statut, który jest zatwierdzony przez Radę Powiatu w Lipsku.

Celem statutowym Zakładu jest:
 • Sprawowanie Opieki Stacjonarnej w specjalnościach reprezentowanych przez Zakład poprzez udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.
 • Udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych, poprzez poradnie działające w zakładzie.
 • Udzielanie doraźnej pomocy w razie wypadku, urazu, porodu lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie i laboratorium diagnostyczne.
 • Promocja zdrowia.
 • Prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej działalności medycznej.
 • Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom zakładu, w szczególności pracownikom wykonującym zawody medyczne.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m. in. na: wynajmowaniu pomieszczeń, sprzedaży usług gospodarczych ( kuchnia, pralnia ) i prowadzeniu apteki ogólnodostępnej.
 • Prowadzenie edukacji pozaszkolnej pielęgniarek i położnych.
Zespół udziela świadczeń w zakresie:
 • lecznictwo szpitalne,
 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • opieka długoterminowa,
 • pomoc doraźna i transport sanitarny,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • profilaktyczne programy zdrowotne.
Struktury stacjonarnej opieki zdrowotnej to następujące oddziały i komórki zabiegowo - lecznicze.

Oddziały szpitalne:
 • Oddział Dziecięcy - 20 łóżek
 • Oddział Reumatologiczny - 14 łóżek
 • Oddział Wewnętrzny - 40 łóżek
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej - 40 łóżek
 • Oddział Ginekologiczno - Położniczy - 25 łóżek
 • Oddział Rehabilitacyjny ( stacjonarny i dzienny) - 30 łóżek
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 5 łóżek
 • Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych - 40 łóżek
 • Oddział Neonatologiczny - 10 łóżek
 • Oddział Leczenia Uzależnień - 10 łóżek
Zakłady Opieki Długoterminowej:
 • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy - 48 łóżek
 • Zespół Opieki Domowej
Komórki organizacyjne w opiece szpitalnej:
 • Izba Przyjęć
 • Oddział Opieki Doraźnej
  • zespół ratownictwa medycznego podstawowy
  • zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
  • zespół wyjazdowy ogólny
  • ambulatorium ogólne
 • Zespół transportu Sanitarnego
 • Blok Operacyjny
 • Apteka Szpitalna
 • Centralna Sterylizacja
W skład zespołu wchodzi również przychodnia specjalistyczna z poradniami:
 • chirurgii ogólnej
 • okulistyczna
 • otolaryngologiczna
 • urazowo - ortopedyczna
 • neurologiczna
 • reumatologiczna
 • ginekologiczno - położnicza
 • endokrynologiczna
 • dermatologiczna
 • zdrowia psychicznego
 • terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu
 • gruźlicy i chorób płuc
 • alergologiczna
 • urologiczna
 • diabetologiczna
 • kardiologiczna
Pracownie diagnostyki medycznej:
 • rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, i elektrodiagnostyki
 • laboratorium centralne
 • pracownie endoskopowe
 • pracownie prób wysiłkowych
Osoby zarządzające Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w Latach 1982 - 2009:

Dyrektorzy SPZZOZ
 • lek. Wacław Sikora (01.01.1982r - 30.11.1989r)
 • lek. Marian Sobczyk (20.01.1990r - 02.04.2000r)
 • mgr Leokadia Dąbrowska (04.07.2000r - 27.04.2008r)
 • mgr Nina Siejko (01.10.2008r - nadal)
Zastępcy d.s. lecznictwa
 • lek. Emilia Wilczyńska (01.10.1985r - 30.11.1987r)
 • lek. Grażyna Stępnikowska - Seweryn (01.12.1987r - 30.06.1991r)
 • lek. Stanisław Kozak (01.07.1991r - 17.11.1994r)
 • lek. Adam Majchrzyk (01.01.1996r - 22.05.2000r)
 • lek. Waldemar Markowski (25.05.2000r - 31.07.2000r - 31.07.2003r)
 • dr n. med. Stanisław Staszczyk (18.08.2003r - 15.06.2004r)
 • lek. Joanna Garganisz - Studniarz (16.06.2004r - 15.01.2010r)
 • lek. Krystyna Szostok - Pisarska (16.01.2010r - nadal)
 • Zastępca d.s. Administracyjno - Technicznych
  • mgr inż. Longin Jarosz
  Główny Księgowy
  • Władysława Wójcik (01.01.1982r - 15.04.1986r)
  • Danuta Basiakowska (15.04.1986r - 30.06.1995r)
  • Danuta Miżejewska (01.07.1995r - nadal)
  Naczelna Pielęgniarka
  • mgr Barbara Wieczorek - Szmajda (01.01.1982r - 30.11.1982r)
  • Lucyna Smaga (01.03.1983r - 31.12.1983r)
  • mgr Genowefa Maciąg (01.03.1984r - 31.03.1984r)
  • mgr Jolanta Wolszczak (01.04.1984r - nadal)
  Sekcja Służb Pracowniczych
  • Janina Wójcik (01.01.1982r - 31.01.1989r)
  • mgr Ewa Markiewicz (01.05.1989r - 16.05.1999r)
  • mgr Krystyna Wrona (17.05.1999 - nadal)
  Sekcja Techniczna
  • mgr inż. Jerzy Gogłoza (01.01.1983r - 30.06.1985r)
  • mgr inż Stanisław Dziuk (15.08.1985r - 15.12.1987r)
  • inż. Anna Lenart (16.12.1987r - nadal)
  Sekcja Administracyjno - Gospodarcza
  • mgr inż Janina Sikora (01.01.1982r - 30.06.1991r)
  • mgr Krystyna Wrona (01.07.1991r - 16.05.1999r)
  • Zofia Salwa (17.05.1999r - 28.02.2003r)
  • mgr Halina Kosno (01.03.2003r - nadal)
  Szpital Powiatowy w Lipsku na dobre wrósł w historię miasta i Powiatu. W listopadzie 2009r obchodziliśmy uroczystość 25-lecia istnienia naszej placówki.